Räpina Aianduskool
Pargi 32, Räpina   kulli.nommistu@aianduskool.ee 
EST EST  RUS RUS  ENG ENG   
Teisipäev, 5. detsember   
RIKSWEB
Logi sisse
Täpsem otsing
Otsing e-väljaannetest
Uudiskirjandus
Üritused raamatukogus
Statistika
Külalisteraamat
Tellimissoovitus
Kontaktandmed
Kasutusjuhend
LOENDID
Märksõnaloend
Nimeloend
Sarjaloend
Keeleloend
Viimased artiklid
E-väljaanded
Perioodika
Raamatukogu soovitab
Hinnatud teavikud
RIKSWWW
Palun oota
 Kasutusjuhend

1. Terminid ja seletused
2. Minu RIKSWEB
2.1. RIKSWEB-i sisenemine
2.2. Laenutuste sirvimine
2.2.1. Laenutuse pikendamine
2.3. Eelmiste laenutuste sirvimine
2.4. Reserveeringute sirvimine
2.5. Maksete sirvimine
2.6. Märkuste sirvimine
2.7. Mida lugeda järgmisena?
2.8. Salasõna vahetamine
2.9. Sirvimise lõpetamine ja RIKSWEB-st välja logimine.

3. Otsingute tegemine kataloogist
3.1. Lihtotsing ehk vabasõna otsing
3.1.1. Sõna otsing
3.1.2. Sõna ja fraasi kombineerimine
3.1.3. Kuidas otsida, et saaksid parima tulemuse?
3.1.4. Kui teed sisestamisel vea või sisestad tundmatu sõna
3.2. Täpsem otsing ehk detailotsing
3.2.1. Täpsema otsingu tingimused
3.2.2. Lisatingimused täpsemas otsingus
3.3. Otsingu tulemused
3.3.1. Otsitulemuste sorteerimine
3.3.2. Otsitulemustest valiku tegemine
3.3.2.1. Salvestatud teavikute nimekiri
4. Teaviku andmed ja saadavus
4.1. Otsingute tegemine lingitud väljade abil
4.2. Teaviku reserveerimine
4.3. Teaviku kommenteerimine
4.4. Teaviku hindamine

5. Erinevate loendite kasutamine
5.1. Perioodika loend
5.2. Hinnatud teavikute loend
6. Muud RIKSWEB võimalused
6.1. Uudiskirjanduse sirvimine
6.2. Raamatukoguürituste sirvimine
6.3. Statistika sirvimine
6.4. Külalisteraamat
6.5. Kommentaarid
6.6. Tellimissoovitus
6.7. Kontaktandmed
6.8. RIKS WWW1. Terminid ja seletused

Antud juhendis on kasutatud erialaseid termineid, mis tavakasutajale võivad tekitada segadust. Allpool on nende terminite täpsemad seletused.

TEAVIK või NIMETUS
Mis tahes materiaalne objekt, millele on talletatud informatsioon.
Näiteks: raamat, ajakiri, CD/DVD-plaat, helikassett, käsikiri jne.

EKSEMPLAR
Näiteks: raamatul on viis eksemplari, ajakirjal üks numbrieksemplar.
Raamat „Sipsik“ on trükitud teavik, millel on viis eksemplari.

ÜKSIKOSA või ARTIKKEL
Teavikus sisalduv kirjutis. Peatükk raamatus, artikkel ajakirjas või ajalehes.

OSAKOND
Raamatukogu füüsiline või temaatiline osa.
Näiteks: laenutusosakond, lugemissaal, lasteosakond, arhiiv.

2. Minu RIKSWEB

Veebiteenus võimaldab lugejal kasutada teatud raamatukoguteenuseid internetis. Nendeks teenusteks on raamatukogu e-kataloogi sirvimine ja erinevate otsivõimaluste kasutamine ning enda lugejakonto kasutamine.

2.1. RIKSWEB-i sisenemine

Salasõna saamiseks pöördu raamatukogutöötaja poole! Vali menüüst „Minu lugejakonto“. Sisesta kasutajatunnuseks enda raamatukogukaardi number või isikukood ning salasõna. Klõpsa nupul „Logi sisse“. Peale edukat sisselogimist näed tervitust ja enda lugejakontot. Lugejakonto sisaldab lugeja fotot (kui see on raamatukogu poolt lisatud), lühistatistikat laenutuste ja külastuste arvust ning raamatukoguteateid. Vasakule põhimenüüsse lisanduvad järgmised valikud: Laenutused, Eelmised laenutused, Reserveeringud, Maksed, Märkused, Mida lugeda järgmisena, Salasõna vahetamine ja Logi välja.

2.2. Laenutuste sirvimine

Vali menüüst „Laenutused“. Näed enda laenutuste nimekirja, mis sisaldab teaviku pealkirja, laenutuse kuupäeva, tagastustähtaega, mitu päeva on jäänu laenutuse tagastamiseni ning mitu korda oled laenutust pikendanud.

2.2.1. Laenutuse pikendamine

Laenutuse pikendamine läbi RIKSWEB-i sõltub raamatukogust. Lubatud pikendamiste arv on enamasti piiratud ja võib sõltuda mitmest teisest tingimusest.
Laenutuste pikendamiseks klõpsa laenutusrea ees oleval pluss märgil. Kui mingil põhjusel ei saa antud laenutust pikendada, kuvab RIKSWEB vastava teate. Laenutust pikendatakse samaks perioodiks nagu see oli algselt laenutatud.

2.3. Eelmiste laenutuste sirvimine

Vali menüüst „Eelmised laenutused“.
Näed enda laenutuste ajalugu. Kuupäeva millal see laenutati ja millal laenutuse tagastasid. Laenutuste ajalugu on sorteeritud kahanevas järjekorras ning jaotatud erinevatele lehekülgedele.

2.4. Reserveeringute sirvimine

Vali menüüst „Reserveeringud“. Kui oled teaviku reserveerinud raamatukogus kohapeal või läbi RIKSWEB-i näed nende teavikute nimekirja, reserveeringu aegumise tähtaega, kinnitatud eksemplari ning mitmes Sa teaviku reserveerimise järjekorras oled.
NB! Kui eksemplari staatus on "Kinnitamata" siis ei ole konkreetset eksemplari raamatukogus saadaval. Eksemplari saabumisest teavitatakse e-posti või SMS teel.
Kui soovid reserveeringust loobuda võid selle kustutada, klõpsates „prügikasti“ ikoonil vastava rea ees.

2.5. Maksete sirvimine

Vali menüüst „Maksed“. Näed kõiki makseid, mis Sulle kogu poolt on määratud. Makseteks on enamasti erinevad teenustasud, viivised ja hüvitised. Nimekirjas näed makse selgitust, kuupäeva, summat ning millal makse on tasutud.

2.6. Märkuste sirvimine

Vali menüüst „Märkused“. Näed nimekirja kõikidest märkustest, mis Sinu lugejaandmetele on raamatukogu poolt sisestatud.

2.7. Mida lugeda järgmisena?

Vali menüüst „Mida lugeda järgmisena?“.
Kui oled raamatukogust laenutanud vähemalt viis laenutust, analüüsib RIKSWEB Sinu laenutuste ajalugu ning koostab laenutussoovituste populaarsemate laenutuste hulgast, mida Sina veel ei ole laenutanud.

2.8. Salasõna vahetamine

Vali menüüst „Salasõna vahetamin“. Sisesta vana salasõna, uus salasõna kaks korda ning klõpsa nupul „Vaheta salasõna“. Peale edukat salasõna vahetamist pead uuesti sisse logima uue salasõnaga.

2.9. Sirvimise lõpetamine ja RIKSWEB-st välja logimine.

Kui oled RIKSWEB-i kasutamise lõpetanud vali menüüst „Logi välja“. Turvalisuse huvides on kindlam sulgeda ka veebisirvija aken!

3. Otsingute tegemine kataloogist

Otsingute tegemiseks on kaks võimalust – detailotsing ja liht- ehk vabasõna otsing.

3.1. Lihtotsing ehk vabasõna otsing.

Lihtotsingu väljad leiad RIKSWEB esilehelt ja nupurealt. Sisesta otsinguvälja otsitavad sõnad ning klõpsa nupul „Otsi“ või vajuta klahvi „ENTER“.

3.1.1. Sõnaotsing

Sisesta otsitavad sõnad ja eralda need tühikuga. Ära kasuta kirjavahemärke, kuna neid ignoreeritakse. Sõnad võivad olla suvalises järjekorras ning otsing ei ole tõstutundlik.

3.1.2. Sõna ja fraasi kombineerimine

Kui sõnaotsings tagastab liiga palju "müra", võid lisaks sõnadele lisada otsingusse fraasi. Selleks eralda soovitud fraas jutumärkidega. Fraasi lisamisel otsitakse täpset sõnade järjekorda!
Näiteks: grieg "kevade hommik" - otsitakse teaviku tekstist sõna grieg ja fraasi kevade hommik.

3.1.3. Kuidas otsida, et saaksid parima tulemuse?

Lihtotsingu puhul otsitakse sisestatud sõnu kõikidest teose andmetest. Sõna võib sisalduda teose pealkirjas, autori nimes, märksõnades jne. Parima tulemuse saamiseks kasuta kahte või enamat otsisõna. Näiteks, kui soovid leida raamatut „400 Eesti seent“, ära sisesta otsisõnaks ainult sõna „eesti“, sest sõna „eesti“ sisaldub tuhandetes raamatutes.
Otsingu tulemused on sorteeritud relevantsuse alusel ehk parimad tulemused on nimekirja alguses. Kui kõik sisestatud sõnad leiti teose andmetes on see rida otsingu tulemustes eraldi taustavärviga.

3.1.4. Kui teed sisestamisel vea või sisestad tundmatu sõna

Oletame, et soovid leida raamatut „400 Eesti seent“ ja sisestad otsinguks "400 seenr". Tegemist on lihtsa sisestamise veaga – sõna "seent" asemel on sisestatud "seenr". Selliste vigade puhul analüüsib RIKSWEB sisestatud sõnu ning pakub välja sõnad, mis vigasele sõnale sarnanevad. Õige sõna lisamiseks klõpsa RIKSWEB poolt pakutud sõnal ja käivita otsing uuesti.

3.2. Täpsem otsing ehk detailotsing

Vali menüüst „Täpsem otsing“.
Antud otsingus saad valida, milliselt väljalt otsida.
Vabasõna – sama, mis liht- e. vabasõna otsing
Märksõna – otsitakse teose kõikidest märksõnadest
Pealkiri – otsitakse teose pealkirjadest
Autor - otsitakse teose põhiautori väljalt
Teised autorid – otsitakse teose kaasautorite väljalt
Sarjaandmed – otsitakse teose sarjaandmetest
Liik (UDK) – otsitakse teose liigi väljadelt
ISBN/ISSN – otsitakse teose standardnumbrite väljadelt
Ilmumisaasta – otsitakse teose ilmumisandme väljalt
Fraas – otsitakse täpset fraasi kõikides teose andmetest

Lisaks võimaldab antud otsing seada lisapiiranguid nagu;
Keel – otsitakse ainult teoseid, mille keelekood vastab valitud keelele
Ühik – otsitakse ainult teoseid, mille arvestusüksus e. ühik vastab valitule
Raamatukogu – otsitakse teoseid, millel on vähemalt üks eksemplar valitud kogus

Sisesta otsitavad sõnad otsinguväljale ning klõpsa „Otsi“.

3.2.1. Täpsema otsingu tingimused

Otsitavate sõnade järjekord ei ole tähtis. Ära kasuta kirjavahemärke, sest neid ignoreeritakse. Ainukeseks lubatud erimärgiks on tärn sõna lõpus, mis võimaldab otsida sõna alguse järgi. Olenevalt seadistusest (sõltub raamatukogust) on vaikimisi tingimuseks JA või VÕI.
JA – kõik sisestatud sõnad peavad esinema antud väljal ja samas teavikus.
VÕI – sisestatud sõnad ei pea sisalduma samal väljal ja teavikus.
Näiteks, kui tingimuseks on vaikimisi JA ning otsides pealkirja „Musta muda näkku“ ei leita midagi, kuna sõna tegelik pealkiri on „Musta pori näkku“. Kui sama pealkirja otsida VÕI tingimusega leitakse teavik, kuna sobisid sõnad „musta“ ja „näkku.

3.2.2. Lisatingimused täpsemas otsingus

Täpsem otsing võimaldab lisaks otsitavale tekstile seada lisapiiranguid ehk tingimusi. Nendeks on keel, ühik ja raamatukogu.

Otsides näiteks pealkirja „400 Eesti seent“ ja valides keeleks „kreeka“ ei leita suure tõenäosusega midagi, kuna antud teose keelekoodiks on „eesti“.
Kui Sa täpselt ei tea, mis keelekoodiga soovitud teos on jäta see valimata!
Ühik võimaldab otsida ainult teatud tüüpi teavikuid. Ühik määrab enamasti teaviku loogilise kuuluvuse. Näiteks valideks ühikuks „Audiaalteavik“, tagastatakse nii helikassetid, CD-plaadid ja muudel kandjatel teavikud, mille ühikuks on „b>Audiaalteavik“. Kui Sa täpselt ei tea, mis ühikuga otsitav teavik on jäta see jällegi valimata

3.3. Otsingu tulemused

Otsingu tulemused on jaotatud mugavamaks sirvimiseks eraldi lehekülgedele ja sorteeritud relevantsuse alusel ehk parimad tulemused on alguses. Nimekirjas näed teose põhiandmeid. Nimetused ja artiklid on jaotatud eraldi sakkidele.

3.3.1. Otsitulemuste sorteerimine

Otsingu tulemusi saab sorteerida pealkirja, autori ja ilmumisaasta järgi. Klõpsa lingil „Sorteeri“ ja vali menüüst mille alusel soovid tulemusi sorteerida.

3.3.2. Otsitulemustest valiku tegemine

Kirje lisamiseks valitud teavikute nimekirja klõpsa märkeruudul. Teaviku lisatakse nö. salvestatud teavikute nimekirja ja nupureale tekib disketi ikoon.

3.3.2.1. Salvestatud teavikute nimekiri

Salvestatud teavikute nimekirja vaatamiseks klõpsa nupureal oleval disketi ikoonil.
Näed nimekirja Sinu poolt valitud teavikutest. Nimekirja printimiseks klõpsa nupul „Nimekiri“ ja siis printeri ikoonil. Nimekirja kustutamiseks klõpsa nupul „Kustuta“.

4. Teaviku andmed ja saadavus

Teaviku andmete ja saadavuse vaatamiseks klõpsa otsingutulemustes teaviku pealkirjal.

Näed kõiki teaviku andmeid ning eksemplaride nimekirja, raamatukogude ja osakondade kaupa. Eksemplaride nimekiri sisaldab ka saadavusandmeid ehk mitu eksemplari on teavikul üldse, mitu eksemplari on kohalkasutamiseks ja mitu eksemplari on vabad laenutamiseks. Täpsemate saadavausandmete vaatatamiseks klõpsa soovitud raamatukogu nimetusel.

4.1. Otsingute tegemine lingitud väljade abil

Teaviku andmete sirvimisel on teatud väljad (liik, autorid, märksõnad, sari) linkidena. Otsingu tegemiseks klõpsa soovitud lingil.

4.2. Teaviku reserveerimine

Kui oled RIKSWEB-i sisse loginud ja sirvitav teavik on reserveeritav, näed eksemplaride nimekirja all nuppu „Reserveeri teavik“. Teavik reserveeritakse Sinu nimele ja teaviku saabumisel raamatukogusse teavitatakse Sind e-maili või SMS teel.
Teaviku reserveerimise lubamine sõltub raamatukogust ja kasutustingimustest. Näiteks ei lubata reserveerida juhul, kui Sul on käes tähtaja ületanud laenutusi.

4.3. Teaviku kommenteerimine

Kui raamatukogu lubab teavikute kommenteerimist, näed eksemplaride nimekirja lõpus nuppu „Lisa kommentaar“. Kommentaari lisamiseks klõpsa nupul, täida väljad ning lisa oma kommentaar.

4.4. Teaviku hindamine

Teaviku hindamiseks klõpsa soovitud hinde andmiseks vastaval „mummul“.

5. Erinevate loendite kasutamine

Vasakul menüüs leiad erinevad loendid. Põhiloendid on märksõnaloend, nimeloend ja sarjaloend. Olenevalt raamatukogust võivad loendid sisaldada ka raamatukoguspetsiifilisi loendeid nagu - diplomitööd. Lisaks on loendite all E-Väljaanded, Perioodika, Viimased artiklid ja Hinnatud teavikud. Loendid võimaldavad vastavalt nende tüübile kiiret teavikute leidmist. Näiteks, kui soovid leida kõik teavikuid, mis sisaldavad märksõna „seened, vali loendite menüüst Märksõnaloend, vali täht S, ja märksõnade nimekirjast „seened“.

5.1. Perioodika loend

Perioodika loend võimaldab sirvida erinevaid ajakirju ning ajalehti aastakäikude kaupa. Vali menüüst „Perioodika“ ja Sind huvitava väljaande nimetus. Näed väljaande andmeid ning aastakäikude nimekirja raamatukogude kaupa. Numbriandmete sirvimiseks klõpsa Sind huvitaval aastakäigu real.

5.2. Hinnatud teavikute loend

Võimaldab sirvida kasutajate poolt hinnatud teavikuid paremusjärjestuse alusel. Rohkem ja paremad hinded saanud teavikud on eespool.

6. Muud RIKSWEB võimalused

6.1. Uudiskirjanduse sirvimine

Uudiskirjanduse sirvimiseks vali menüüst „Uudiskirjandus“. Valikust „Raamatukogu“ saad valida erinevaid raamatukogusid, kus on kehtiv uudiskirjanduse nimekiri.

6.2. Raamatukoguürituste sirvimine

Raamatukoguürituste sirvimiseks vali menüüst „Üritused raamatukogus“.
Näed kõiki toimuvaid või lähiajal tulevaid üritusi raamatukogude kaupa ning ürituse kirjeldust.

6.3. Statistika sirvimine

Statistika sirvimiseks vali menüüst „Statistika“. RIKSWEB kuvab kokkvõtliku statistika, mis sisaldab raamatukogu lugejate, laenutuste, külastuste jne. andmeid ning lisaks enimlaenutatud raamatute ning autorite edetabeli. Statistika piiramiseks kindla raamatukogu järgi vali soovitud raamatukogu rippmenüüst „Raamatukogu“.

6.4. Külalisteraamat

Külaliste raamatud sirvimiseks või sellesse sissekannete tegemiseks vali menüüst „Külalisteraamat“. Täida vajalikud väljad ning salvesta sissekanne või loe teiste poolt tehtud sissekandeid.

6.5. Kommentaarid

Antud valiku alt saad lugeda kasutajate poolt sisestatud raamatukommentaare ja soovitusi.

6.6. Tellimissoovitus

Kui raamatukogus ei ole sellist teavikut millest oleksid väga huvitatud, saad raamatukogule saata tellimissoovituse.
NB! Tegemist ei ole raamatu reserveerimisega!

6.7. Kontaktandmed

Kõikide süsteemiga liitunud raamatukogude kontaktandmed.

6.8. RIKS WWW

Siit rippmenüüst leiad kõik teised Eesti raamatukogud, mis kasutavad RIKSWEB-i.

Ajax Koostan statistikat
Uuemad enne Pealkirja järgi Autori järgi